Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy alicjarenkielska.pl będący własnością firmy INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR HAB. N. MED. ALICJA RENKIELSKA SPECJALISTA CHIRURGII PLASTYCZNEJ o numerze NIP 5841091038 i o numerze REGON 191259296 z siedzibą ul.Piecewska 35/135, 80-288 Gdańsk, zwanej dalej firmą "Praktyka Lekarska Alicja Renkielska".

I. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dokonując rezerwacji telefonicznie, mailowo lub przez formularz internetowy online, użytkownik serwisu alicjarenkielska.pl wyraża zgodę na umieszczenie otrzymanych danych osobowych w zasobach informacyjnych firmy "Praktyka Lekarska Alicja Renkielska". Dane będę przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

II. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO), jest firma "Praktyka Lekarska Alicja Renkielska".
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
1. przetwarzane zgodnie prawem;
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczy, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. Cele przetwarzania danych osobowych
Prawidłowe wykonanie umowy zawartej z klientem lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (w szczególności odpowiedzi na wszelkie zapytania) [imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania/dostawy, email, adres IP]

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.
V. Okres przetwarzania danych osobowych
Do zakończenia trzeciego roku po zrealizowaniu umowy pomiędzy Użytkownikiem, a firmą "Praktyka Lekarska Alicja Renkielska"; z zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po tym terminie, jednak wyłącznie jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

VI. Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe
Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym partnerom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie firmy "Praktyka Lekarska Alicja Renkielska" przy czym, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z firmą "Praktyka Lekarska Alicja Renkielska" i wyłącznie zgodnie z wytycznymi firmy "Praktyka Lekarska Alicja Renkielska" i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez firmę "Praktyka Lekarska Alicja Renkielska". Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych (np. Google), operatorzy pocztowi i firmy kurierskie (np. Poczta Polska, DHL, DPD Polska, UPS), dostawcy usług doradczych, prawnych, księgowych lub audytowych. Dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

VII Uprawnienia osób, których dane osobowe przetwarzamy
Osoba, które dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba taka ma również – w przypadkach opisanych w RODO – do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami lub w przypadku wiadomości marketingowych przesyłanych drogą poczty e-mail, użyć stosownego linka umieszczonego na dole każdej wiadomości.
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Zmiana polityki prywatności
Firma "Praktyka Lekarska Alicja Renkielska" zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości alicjarenkielska.pl może, a czasem będzie musiało, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie sklepu alicjarenkielska.pl i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia jednak jedynie dla nowych klientów odwiedzających stronę, dokonujących zakupu i wyrażających na zgodę na nową treść. Firma "Praktyka Lekarska Alicja Renkielska" przechowuje historię zmian Polityki Prywatności w celu przetwarzania danych zgodnie z Polityką Prywatności, na którą klient wyraził zgodę w danym momencie w historii.

IX. Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych przez firmę "Praktyka Lekarska Alicja Renkielska", prosimy o kontakt pod adresem email: gabinet@alicjarenkielska.pl. Jeśli ta forma kontaktu Tobie nie odpowiada, możesz skontaktować się telefonicznie po nr tel. (+48) 501 754 313 lub napisać oficjalne pismo i wysłać na adres siedziby firmy podany powyżej.