Zespół


Większe zabiegi wykonywane są w zespole z doświadczonym chirurgiem plastykiem, dr Marią Honory.

dr Maria Honory
dr Małgorzata Jurkiewicz-Łobodzińska

Zabiegi w obrębie nosa, w których konieczne jest poprawienie jego drożności, wykonywane są z doświadczonym laryngologiem, dr Małgorzatą Jurkiewicz-Łobodzińską.